DE   |   ALB   |   BOS   |   SKR   |   EN   |   FR   |   IT   |   MAZ   |   TR

Logo des Familienzentrums Stoffel in Widnau (St. Gallen)

DE   |   ALB   |   BOS   |   SKR   |   EN   |   FR   |   IT   |   MAZ   |   TR

Mirë se vini në Qendrën Familjare Stoffel

Qendra e familjes Stofel nuk është vetëm një ndërtesë, shumë më shumë ajo përbëhet nga hapsira të ndryshme në në këtë hapsirë si dhe më gjërë të shpërndara në komunë. Ofertat e ndryshme janë për fëmijë dhe të rinj të moshës 0-16 vjeç. Ato ofrohen nga komuna, shoqatat dhe privatët. Gjeni se për çfarë keni nevojë dhe merni kontakt direkt me oferuesit individual. Ose keni nevojë për ndihmë? Mos hezitoni, më kontaktoni drejtpërdrejt. Në qendrën e familjes Stofel jeni e githë familja të mirseardhur.

Përshëndetjet më të mira, Merita Aliu
Koordinator Qendra Familjare Stoffel 

Orari i zyrës: E mërkurë dhe e enjte në mëngjes

Kalendari i ngjarjeve

Të gjitha datat aktuale mund të shihen në kalendarin tonë të ngjarjeve.

Not për foshnja

Për foshnja nga 3 deri në 15 Muaj

Susanne Schelling-Heule
Hallenabad Balgach
Rietstrasse 39, 9436 Balgach
Tel. 079 600 77 44
schelling.susanne@gmail.com

 

 

Biblioteka

Huazimi i Librave, Gazetave dhe Transportuesve të zërit.
Tregime për të vegjlit:
Çdo të Mërkure të 1 të muajit

Takimi i lojës (CHÄFERTREFF)

Fëmijët dhe nënat takohen për të luajtur, shkëmbyer ide dhe për të bërë një takim komod.

Çdo të enjte 2 dhe 4 të muajit
09.00–11.00 h

Kopshti i akullit

Për fëmijë nga 4 vjeç

Nga Tetori deri në Mars
të Mërkurën 
15.45–16.30 h
të Dielën
08.45–09.30 h

Not për Prindër-Fëmijë

Për fëmijë nga 1 deri në 4 vjeç

Kjo ofertë nuk është aktualisht e disponueshme.

Edukimi i hershëm pedagogjik

Për Familjet me Fëmijë me Aftësi të Kufizuara ose me Probleme të Zhvillimit

HAPËSIRË
KULTURORE
RINORE STOFFEL 3

Dhoma e kulturës rinore Stoffel3 është një vend për ide të reja, kreativitet dhe këmbim dhe është në dispozicion të fëmijëve nga shkolla e mesme e ulët(Klasat 4,5,6), adoleshentët dhe të rinjtë.

E mërkurë
14.00–17.00 h
shkolla e mesme e ulët
(Klasat 4, 5, 6) & Makerspace

E mërkurë
17.00–20.00 h
Klubi i të rinjve nga shkolla e lartë
( Klasat 7, 8, 9)

E premte
17.00–22.00 h
Klubi i të rinjve nga shkolla e lartë
(Klasat 7, 8, 9)

Programi i së shtunës
Shikoni Instagram

Kids Fliz

Për fëmijët e moshës 2 deri në 5 vjeç

Nga mesi i gushtit deri në fund të qershorit
Të hënën , të mërkurën dhe të premten
09.00–10.30 ora
Të Dielën (1 x në Muaj)
09.00–12.00 ora

 

 

Kunstturnhalle Aegeten, Widnau
Aegetenstrasse 60, 9443 Widnau
Tel. 079 245 98 19
www.tzrheintal.ch

Palestër për fëmijë

Për fëmijët e moshës 4 deri në 6 vjeç

Nga mesi i Gushtit deri në fund të Qershorit
të hënën dhe të premten
14.00–16.00 h

 

Qendra e kujdesit ditor

Për fëmijët nga 4 muaj deri në hyrjen në kopsht

Nga e Hëna–të Premten
06.30–18.30 h

 

Vallëzim për fëmijë

Për fëmijët nga 3 vjeç

Çdo të enjte pasdite
13.45 – 14.30 ora

PIKA KONTAKTI

Për fëmijët nga 3 vjeç deri në fillimin e shkollës

Gjithmonë të shtunën e fundit të muajit
10.00–11.00 h

Turnhalle des Oberstufenschulhauses Widnau
Neugasse 4, 9443 Widnau
Tel. 071 744 22 70

Shërbimi Logopedik

Për fëmijë nga 2 vjet

DREKA

Kujdesi gjatë drekës për fëmijët e moshës shkollore nga kopshti

E hënë – e premte
11.30–13.30 h

Gjimnastikë nënë-fëmijë

Për fëmijë nga 2.5 vjeç deri sa të filloin në shkollë

E Hënë
09.30 – 10.45 h
E Martë dhe e Mërkurë
08.50–09.50 h
10.00–11.00 h

Kopsht muzikor

Për fëmijë që nga lindja së bashku me një person shoqërues

Këshillim për Nëna dhe Etër

Këshilla për prindërit me foshnja dhe fëmijë të moshës 0 – 5 vjeç

Pa njoftim
Çdo të enjte 2 + 4 të muajit
09.00–11.00 h

 

KONSULTIM I
HAPUR

Ne ofrojmë konsultim pa pagesë në gjuhë të ndryshme

E martë
08.00–10.00 h
Shqip

E martë
10.00–12.00 h
Shqip, Anglisht, Maqedonisht, Serbisht, Kroatisht

E premte
09.00–11.00 h
Arabisht, Anglisht

E premte
15.00–17.00 h
Farsi / Dari

Më trego një histori - Alfabetizmi familjar

Për prindër me fëmijë nga 2 – 5 vjeç;
në gjuhë të ndryshme

E Mërkurë
13.30–15.00 h

Kujdesi Shtesë

Kujdesi për fëmijët e moshës shkollore

E hënë – e premte
Prej orës 06.30–18.30 h

Kopshti i lojrave

Për fëmijë nga mosha 3 vjeçare deri në hyrje në shkollë

Grupi i lojrave hapësinore
E Hënë – Prmtën
09.00–11.00 h
14.00–16.00 h

Grupi i lojrave në Pyll
e Mërkurë dhe e Premte
09.00–11.00 h

 

Të mësuarit e hershëm i gjuhës

Për fëmijë parashkollor, me sfond migrimi

E Hënë – e Premte
08.00–11.15 h

Qendra terapeutike SRK

Për fëmijët e moshës parashkollore dhe shkollore

Familjet ditore

Për fëmijët nga 3 muaj deri në 12 vjeç

Gjimnastik

Për fëmijë nga 3 vjet deri në hyrje në shkoll.

Të Shtunën e fundit në muaj, nga ora
10.00h–11.00 h

Turnhalle des Oberstufenschulhauses Widnau
Neugasse 4, 9443 Widnau
Tel. 071 744 22 70 / 078 683 56 04

Wir verwenden Cookies, um sicherzustellen, dass wir Ihnen die beste Erfahrung auf unserer Website bieten können. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind.